Om GamMa

Alumneforeningen GamMa er en forening for Gamle Matematikere, dvs. forhenværende og nuværende studerende, der har en bachelor- og/eller kandidatgrad indenfor de matematiske fag på Københavns Universitet.

GamMa blev stiftet i november 2011 og har som primært formål at formidle og vedligeholde kontakten mellem tidligere studerende på uddannelserne, samt at arrangere og afholde diverse sociale og faglige arrangementer.

Læs mere i GamMas vedtægter.


Betingelser for medlemskab

For at kunne blive medlem af foreningen, skal du opfylde følgende kriterium (fra §4 i foreningens vedtægter):

Følgende personer kan optages i foreningen;

  1. Personer der har opnået en bachelor-, kandidat- og/eller PhD-grad fra Institut for Matematiske Fag - Københavns Universitet.
  2. Personer der er indskrevet på kandidat- eller PhD-studiet ved Institut for Matematiske Fag - Københavns Universitet.
  3. Personer der har opnået en grad ved et hvilket som helst universitet og bestået 90 ECTS-point fra Institut for Matematiske Fag - Københavns Universitet.

Årskontingentet i GamMa er kr. 100,- for dimmitender. Såfremt du melder dig ind i dag for første gang, vil medlemskab for resten af året kun koste kr. 50,-. Hvis du er kandidatstuderende er medlemskab gratis.